JM Jenssen Maskin AS

Kategori: Bygg og Anlegg

Noen eksempler på arbeid vi utfører kan være:

 

Opparbeidelse av tomter, utforming av utearealer, drenering, va-anlegg, skogsveier, oppgrusing, høvling av veier og plasser.

 

Teletining, frostsikring og oppvarming av bygg med Heat Work.

 

Fra vårt lager leverer vi: Singel-Knust fjell-matjord-rør og rørdeler-duk-isolasjon og ellers det som hører med.

 

Kontakt oss for uforpliktende tilbud!

Detaljer

Gamleverksvei 6, Salangsverket, 9350, Sjøvegan

Nettside: www.jmjenssenmaskin.no
Epost: jmjenssenmaskin@online.no