Coop Prix Sjøvegan

Kategori: Handel

Coop er navnet på den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge. under Coop-navnet finner vi 132 samvirkelag, deres fellesorganisasjon Coop Norge SA med datterselskaper, deriblant vareforsynings-selskapet Coop Norge Handel AS og eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS som de to største, samt Smart Club AS.

 

Cirka 22.500 mennesker har i dag Coop som sin arbeidsplass og nesten én av fire handleposer kommer fra en Coop-butikk.

 

Åpningstider:

Hverdager 9-22

Lørdag 9-20

Detaljer

Kongsveien 80, 9350, Sjøvegan

Nettside: www.coop.no
Epost: jimmy.treland@nord.coop.no